Savaria Egytemi Központ fejléc - logo
Savaria Egytemi Központ logo
BemutatkozunkKözérdekű adatok Minőségirányítás  
Tisztelt Látogató!

Köszöntöm a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központjának honlapján.

Nyitott, fejlődő, megbízható felsőoktatási intézményt látogathat meg, amikor a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központjának weblapjára tallóz. A szombathelyi campuson minőségi oktatásra helyezzük a hangsúlyt. A Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar és Természettudományi és Műszaki Kar tíz intézetet tömörít, előbbi a karok országos rangsorában a felső 36, utóbbi a felső 22 százalékban foglal helyet. A Savaria Egyetemi Központ számos alap és mesterképzési szakot, továbbá a felsőoktatási szakképzéseket ajánl ¬- azzal a jövőképpel, hogy erős műszaki, pedagógiai, sport- és rekreációs képzéseket építünk fel. Több duális képzést szeretnénk indítani, melyek mintája a 2015 szeptemberében nagy sikerrel indult gépészmérnökképzés.

Kiváló oktatókkal, kis létszámú csoportokban, a tehetséggondozás lehetőségeit kihasználva adunk teret a hallgatók fejlődésének, segítve az egyéni tudás konstrukcióját. A karok infrastruktúrája kiemelkedően jó feltételeket biztosít a felsőfokú tanulmányokhoz. A szükséges idegennyelvek elsajátításához térítésmentes támogatást adunk. Hallgatóink külföldi egyetemeken is tanulhatnak a szombathelyi campus nemzetközi kapcsolatrendszerének és az Erasmus-programoknak köszönhetően. A tanulmányokhoz szükséges szakirodalmat könyvtárunk biztosítja, amely magas színvonalű szolgáltatásaival elnyerte a Minősített Könyvtári címet. Diákjaink érdekeit Hallgatói Önkormányzat képviseli, amely az egyetemi élet szinte minden területén befolyással bír. Kollégiumaink nemcsak kényelmes szálláshelyek, de az egymást segítő közösségi élet színterei is.

Szombathely egyetemi város, intézményünk célja, hogy hallgatóink élvezői és meghatározói legyenek kultúrájának, társadalmi és gazdasági életének. Továbbtanulási szempontból az is fontos, hogy campusunk a megye, a régió számára “helyben van”, nem kell sokat utazni a korszerű, piacképes tudásért.

Bízunk abban, hogy szakkínálatunkból örömmel választ, és hamarosan a sikeres felvételizők sorában köszönthetjük Önt!


Dr. Németh István
rektorhelyettes
Nyugat-magyarországi Egyetem
Savaria Egyetemi KözpontA jogelőd intézmény névadója: Berzsenyi Dániel
(Egyházashetye, 1776 – Nikla, 1836)

Az ő versei sosem magáról a költőről beszélnek, hanem azokról az általános, egye-temes kérdésekről, melyek minden korban mindannyiunkat foglalkoztatnak: az élet értelméről és az elmúlásról.

Ma már kétségtelen, hogy Berzsenyivel új időszámítás kezdődött a magyar irodalom történetében. Az a – korábban Csokonai érzékenysége jelezte – korszak, melyben a művészi szöveg öntörvényűsége megkérdőjelezhetetlenné vált. Ez a modern vers kiindulópontja, a költészet felnőttségének, autonóm szépirodalommá válásának katartikus pillanata.

A verset immár „nem a költő írja”, hanem a vers írja önmagát. A vers immár nem-csak megszólalás, hanem hallgatás is, a csend körülírása. Nemcsak beszél, hanem szép szóval hallgat, hogy a hiány ne fájjon nagyon. A vers immár: egésszé álmodott világ.

Talán azért különösen fontos a Berzsenyi-típusú beszédmód, talán azért lehet oly fogékony a huszonegyedik század az ő kimondhatatlansággal bíbelődő kimondásai-ra, mert ez a költészet megvilágítja a posztmodern kor emberének egyik legfontosabb élményét: szabadság csakis a kiküzdött, a mégis-megteremtett belső idő tájain születhet. Amiképpen ő mondja: „A szép annyi, mint határozott szabad-ságú élet”.

 

A szombathelyi felsőoktatás története

 • 1911-ben a közoktatási kormányzat kifogásolja a Csurgói Tanítóképző működési körülményeit, s akkor vetődik fel az intézmény Nagykanizsára való telepítésének gondolata. A Vasvármegye cikkírója (1911/83. sz.) felhívja a figyelmet a szándékra, és felteszi a kérdést, hogy miért ne kerülhetne a Csurgói Tanítóképző Szombathelyre?
 • 1911-ben a kőszegi Szent Domonkos Rendi Apácazárda, amely egyéb oktatási formák mellett a középfokú szintű tanítóképzőt is működtette, kinyilvánítja az intézmény Szombathelyre költöztetésének szándékát.
 • 1921-ben – a trianoni események után – az elcsatolt Pozsonyból az Erzsébet királynőről elnevezett egyetemet Szombathelyre szerették volna telepíteni, de a város vezetői nem vállalták az egyetem befogadását, mely így Pécsett lelt otthonra.
 • 1928-ban a Hír című újság (aug. 4.) közli, hogy Körmenden tanítóképzőt létesítenek, mivel Szombathely városatyái félnek a kiadásoktól, és nem vállalják egy új intézmény fenntartásának költségeit.
 • 1959 szeptemberétől hároméves Felsőfokú Tanítóképző Intézet kezdi meg működését Szombathelyen a kőszegi, valamint a pápai középfokú tanítóképzők jogutódaként.
 • 1962-ben a tanítóképzés mellett megindul a népművelő–könyvtár szakos képzés is.
 • 1964-ben átadják a gyakorlóiskola épületét.
 • 1966-ban kollégiumépülettel gyarapszik az intézmény.
 • 1971-ben a Pécsi Tanárképző Főiskola szombathelyi kihelyezett tagozatán matematika–testnevelés, matematika–ének-zene, matematika–orosz főiskolai tanári szakokon indul el a képzés.
 • 1972-től további szakokkal – rajz, magyar, történelem – bővül a képzési kínálat, valamint lehetőség nyílik a népművelés és a könyvtár szak tanári szakokkal való párosítására.
 • 1974-től önállóvá válik az intézmény, és évekig Szombathelyi Tanárképző Főiskola néven működik, ugyanekkor avatják fel új helyén a Bolyai János Gyakorló Általános Iskolát is.
 • 1982-ben adják át az újabb kollégiumépületet.
 • 1984-ben az intézmény felveszi a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola nevet. Ekkor indul meg az új oktatási épületben a természettudományi szakos általános iskolai tanárképzés az addigi humán szakok mellett.
 • 1990-ben megkapja az intézmény a volt megyei és városi pártbizottság épületét, s a filológiai tanszékek köre bővül az angol, a francia, a német, az olasz nyelviekkel s az uralisztikaival.
 • 1991-ben az új Sportcsarnokban kap helyet a Testnevelés- és Sporttudományi Intézet, ugyanebben az évben megkezdi működését az EECALL (Kelet-Európai Számítógéppel Segített Nyelvoktatási Központ). Megnyílik a Regionális Informatikai Központ.
 • 1992-ben az intézmény kialakítja intézeti rendszerét hét intézettel, s osztrák kormánytámogatással megnyílik a regionális szerepű osztrák könyvtár. Megalakul a Nyugat-Magyarországi Egyetemi Regionális Szövetség (NYERSZ), mely az integrációt készíti elő. A Bolyai János Gyakorló Általános Iskola nyolcosztályos gimnáziummal bővül.
 • 1993-ban a főiskola létrehozza a Savaria University Press alapítványi kiadót, s megalakul az Észak-Dunántúli Regionális Távoktatási Alközpont.
 • 1994-ben a BDTF kezdeményezi a Societas Scientarium Savariensis (Szombathelyi Tudományos Társaság) megalapítását. A British Council támogatásával megnyílik a regionális szerepű Angoltanári Információs Központ és Könyvtár.
 • 1995-ben a londoni Thames Valley Egyetem akkreditálja az egyetemi angolnyelv-tanári szakot. Megnyílik a SOROS USIS Amerikai Tanulmányi Információs Iroda.
 • 1996-ban az intézmény beadja 10 szak egyetemi akkreditációs kérelmét. Elindulnak a Jean Monnet-kurzusok.
 • 1997-ben lezajlik az intézmény és a szakok akkreditációja.
 • 1998-ban az intézmény két egyetemi szakkal bővül, az általános és alkalmazott, illetve a finnugor nyelvészetivel. Megnyílik az Európai Dokumentációs Központ és Szakkönyvtár (EDC) a “B” épületben.
 • 1999-ben engedélyt kap az intézmény a nemzetközi tanulmányok egyetemi szak s a kommunikáció főiskolai szak indítására, és megalapítja a Gazdálkodási és Műszaki Intézetet. Ekkor készül el az Európai Dokumentációs Központ felújított épületrésze a városközpontban található Berzsenyi téren, s adja át azt szeptember 16-án Michael Lake, az Európai Unió delegációvezetője.
 • 2000. január 1-jétől az Országgyűlés döntése alapján az intézmény regionális szerepű főiskolai centrum, s neve Berzsenyi Dániel Főiskola.
 • Az elnevezés megváltoztatása a főiskola arculatváltozását is jelzi, hiszen a felvehető szakok köre nem-tanári szakokkal bővül, így közgazdasági szakkal is. Megkezdődik a “D” épület rekonstrukciója és bővítése, hogy helyet adjon az Európa Tanulmányok Központnak, s zajlik a Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium bővítése is.
 • 2002. január 1-től kormányrendelet alapján megalakult a Bölcsészettudományi, a Természettudományi, valmint a Testnevelési és Művészeti Főiskolai Kar.
 • 2008. január 1-től az Országgyűlés döntése szerint a Berzsenyi Dániel Főiskola és a Nyugat-magyarországi Egyetem egyesülésével egy új tíz karú egyetem jött létre.
 • 2015 szeptemberében elindult a duális Gépészmérnök képzés