Embléma Kezdőlap    Ugrás a következőre: Sporttudományi Intézet
Ikon
Sportszervező
Kezdőlap
 
 
 
Dokumentumok
Képek
Listák
Vitafórumok
Felmérések
Icon
SPORTSZERVEZŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK
 
Az alapképzési szak megnevezése: sportszervező
Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc)
szakképzettség: sportszervező
a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Sport Manager
Képzési terület: sporttudomány
Képzési ág: testkultúra
A képzési idő félévekben: 6 félév
 
Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit
A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 30 kredit
A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: -
A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit
A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 10 kredit
A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 90 kredit 
Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: -
 
Szakmai gyakorlat: Szakmai gyakorlat: rekreációs, turisztikai táborozási gyakorlatot, testnevelési és sportszervezeteknél, egyesületeknél végzett gyakorlatot foglalja magában, amelynek kreditértéke 20-25 kredit.
 
Nyelvi követelmények: Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges
 
 
 Menü
  Sporttudományi Intézet
 Új hivatkozás hozzáadása